Thông tin Liên hệ

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Sơn
Phòng QKKHCN&HTPT, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
: ntkson@daihocthudo.edu.vn
0966857328
TS. Hà Viết Hải
Phòng KHCN&HTQT, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
: haviethai@dhsphue.edu.vn
0942613431

Các đơn vị đồng tổ chức

Copyright © 2024. All rights reserved.